Bước 1: Tải về xem và làm theo 1 trong 3 Video bên dưới (Chỉ cần làm 1 lần đầu)

     - Video hướng dẫn cấu hình trình duyệt Internet Explorer

     - Video hướng dẫn cấu hình trình duyệt Google Chrome

     - Video hướng dẫn cấu hình trình duyệt Mozilla FireFox

Bước 2: Nhấn vào liên kết bên dưới

     - Nhấn vào đây để tới trang web Xem điểm

Bước 3: Tải về xem và làm theo Video bên dưới

     - Video hướng dẫn xem điểm

 

* Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ Email: canhpham@auviet.edu.vn