Chi bộ Đảng trường trung cấp Âu Việt tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Được sự thống nhất của Đảng ủy Doanh nghiệp Quận Gò Vấp, vào sáng ngày 07/01/2014 Chi bộ Đảng trường Trung cấp Âu Việt đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới: Cô Chu Thị Hiền, hiện đang là giáo viên cơ hữu tại trường

Cơ hội việc làm rộng mở cho học sinh ngành Dược sỹ trường trung cấp Âu Việt

Ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với thực tế để trao đồi kiến thức chuyên môn và nâng cao tay nghề, nhà trường còn chú trọng đến việc liên kết, hợp tác với nhiều doanh nghiệp

thông báo khoa đào tạo