KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM 26/3/2011.

Kế hoạch tổ chức trò chơi dân gian kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCD HCM 26/03 có sự thay đổi ở 1 số trò chơi. Các bạn download về để xem lại nội dung đã được thay đổi.

File đính kèm.