Trường Trung cấp Âu Việt

Trường Trung cấp Âu Việt

Trường Trung cấp Âu Việt

Trường Trung cấp Âu Việt

Trường Trung cấp Âu Việt
Trường Trung cấp Âu Việt
Trường trung cấp âu việt đăng ký tuyển sinh năm 2024
* Họ và tên:
Hãy nhập đầy đủ: Tiếng Việt có dấu. Ví dụ: Nguyễn Văn Nam
* Điện thoại liên hệ:
* Ngành đăng ký NV1:
NV là viết tắt của Nguyện Vọng
Ngành đăng ký NV2:
NV là viết tắt của Nguyện Vọng
Những phần có dấu * là bắt buộc phải hoàn thành!

Đăng ký tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn viên 1: 0934 040 042
Tư vấn viên 2: (028) 6658 3335
Tư vấn viên 3: (028) 3961 8508
Tư vấn viên 4: (028) 6278 0083
Tư vấn viên 5: (028) 6275 2491