THÔNG BÁO

(V/v: ôn thi tốt nghiệp, lệ phí thi và ngày thi tốt nghiệp hệ TCCN khóa V ngành Du lịch, Tin học, Kế toán và TCNH)

 Nhà trường thông báo đến các Học viên hệ Trung cấp chính qui khóa V (2010 – 2012) ngành Du lịch, Tin học, Kế toán và TCNH về kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp như sau:

1.    Ôn thi tốt nghiệp (không bắt buộc):

Môn chuyên ngành Ngành Du lịch: 

 • Tuyến điểm du lịch và NV hướng dẫn:                              240.000đ (24 tiết) 
 • NV nhà hàng:                                                                 100.000đ (10 tiết)
 • NV khách sạn:                                                               100.000đ (10 tiết)

Môn chuyên ngành Ngành Tin học:

 • Thiết kế và Xây dựng hệ thống mạng MT:                      240.000đ (24 tiết)
 • CĐ&QT các dịch vụ trên Windows:                               240.000đ (24 tiết)

Môn chuyên ngành Ngành Kế toán:

 • Kế toán doanh nghiệp:                                                  240.000đ (24 tiết)
 • Sổ sách chứng từ Kế toán:                                           240.000đ (24 tiết)

Môn chuyên ngành Ngành Tài chính ngân hàng:

 • LT Kế toán ngân hàng và NV ngân hàng thương mại:                  240.000đ (24 tiết)
 • Mô phỏng Kế toán ngân hàng & NV ngân hàng thương mại:        240.000đ (24 tiết)

2.    Thời gian thu lệ phí ôn thi tốt nghiệp:

Nộp tại phòng ĐT&ĐBCL từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/06/2012. Ngày 22/06/2012 xem thời khóa biểu ôn chi tiết. Dự kiến ngày 25/06/2012 chính thức bắt đầu đợt ôn tập.

3.    Nhận đề cương ôn thi tốt nghiệp các môn (tất cả học sinh đều được nhận): tại văn phòng Khoa của mỗi ngành từ thứ Bảy ngày 16/06/2012.
4.    Lệ phí thi tốt nghiệp:

Tất cả học sinh bắt buộc phải đóng lệ phí thi TN 150.000đ/HV. Nộp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/07/2012. Học sinh khóa trước thi lại: lệ phí 100.000đ/môn.

5.    Thi tốt nghiệp: môn thi là môn Chính trị và các môn được ôn tập ở mục 1.

 • Thời gian thi các môn chuyên ngành: dự kiến từ ngày 27 -> 31/07/2012. Ngày 16/07/2012 học sinh xem lịch thi và danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
 • Thi môn chính trị: học sinh xem thông báo dán kèm.
 • Đề nghị học sinh xem kỹ Điều kiện dự thi tốt nghiệp (có trong quyển Quy chế học sinh đã phát từ đầu năm học hoặc trong thông báo nhắc lại dán kèm).

6.    Kể từ ngày 15/06/2012, Nhà trường thường xuyên dán bảng điểm tổng kết toàn khóa tại bảng thông báo của mỗi ngành (hoặc tại website auviet.edu.vn). Học sinh chú ý theo dõi để kiểm tra bảng điểm của mình.

                                                                    

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2012

KT. Trưởng phòng Đào tạo

Phó trưởng phòng


(đã ký)

Nguyễn Thanh Loan