THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI NHÀ THUỐC

(Đối với ngành Dược sỹ trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH khóa 5 đợt 1) 

 

Mẫu bìa báo cáo

1. Đối tượng và thời gian làm báo cáo:

- Đối tượng làm báo cáo: tất các các học viên ngành Dược sỹ khóa 5 đợt 1, hệ VLVH lớp 10DS_T01 đến lớp 10DS_T02 và các học viên còn nợ báo cáo tốt nghiệp khóa 4.

- Thời gian làm báo cáo thực tập bắt đầu từ ngày 25/02/2012 đền hết ngày  06/04/2012.                

- Tất cả các báo cáo thực tập phải nộp tại phòng Đào tạo trước ngày 08/04/2012.

- Thời gian dự kiến tổ chức vấn đáp báo cáo từ ngày 16/04/2012 đến ngày 22/04/2012.2.

2. Cách thức làm báo cáo:

- Mỗi nhóm từ 5 đến 7 học viên làm 1 báo cáo, nhóm thống nhất về mặt nội dung và hình thức báo cáo. Đại điện nhóm liên hệ phòng Đào tạo đăng ký tên nhóm và danh sách các thành viên nhóm trước ngày 10/03/2012. 

- Mỗi nhóm chuẩn bị khoảng 10 slide (PowerPoint) trình chiếu báo cáo cho hội đồng vấn đáp, thời gian trình chiếu báo cáo 10 phút.

- Hội đồng vấn đáp sẽ có những câu hỏi chỉ định các thành viên trong nhóm trả lời.

- Điểm báo cáo cho cả nhóm sẽ là điểm bài báo cáo cộng với trung bình cộng của điểm vấn đáp chia đôi. (Kết quả  =  (Điểm bài báo cáo + TBC điểm vấn đáp)/2).3.

3. Một số qui định chung

- Báo cáo được đánh máy và in trên giấy A4, font TIMES NEW ROMAN, cỡ chữ 13, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm..., tối thiểu 20 trang, tối đa 30 trang không kể phần Lời cảm ơn, nhận xét, Phụ lục, Tài liệu tham khảo...

- Báo cáo thực tập được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, số liệu phải nêu nguồn gốc rõ ràng.

- Các báo cáo thực tập mẫu chỉ dùng làm tài liệu tham khảo, học sinh không được phép sao chép hoặc viết lại đề tài có nội dung của các đề tài cũ.

- Học sinh đóng báo cáo thành tập (có mẫu bìa đính kèm)

- Riêng các học viên khóa 4 làm lại báo cáo thực tập vẫn làm như cũ, 1 học viên/ báo cáo và không có phần vấn đáp.

4. Quy định về trình tự sắp xếp theo thứ tự báo cáo:

1- Trang bìa cứng

2- Trang bìa giấy thường (tên đề tài + họ và tên các thành viên trong nhóm)

3- Lời cám ơn.

4- Đánh giá của Nhà thuốc và giáo viên 

5- Giới thiệu về nhà thuốc

6- Chương I:      Tổ chức nhân sự và chức năng nhiệm vụ

7- Chương II:     Giới thiệu bố trí mặt bằng và trang thiết bị nhà thuốc

8- Chương III:    Cách sắp xếp thuốc và bảo quản thuốc

9- Chương IV:     Các loại sổ sách chứng từ

10- Chương V:   Các nhóm thuốc thông dụng ở nhà thuốc

11- Kết luận.

12- Tài liệu tham khảo

13- Mục lục.

(Đề nghị các học viên nộp báo cáo theo đúng thời hạn quy định, mọi trường hợp trễ hạn nhà trường sẽ không nhận bài và học viên phải nộp bài vào khóa học sau)

                                                       

TPhcm, ngày 20 tháng 2 năm 2012

Phòng Đào Tạo